Qc Website
Qc Bài viết
Qc Zalo OA
Qc bài PR
Qc Sản phẩm
Qc Album – Bài hát – Video
Qc video
Qc Lead form
Qc Website

Quảng cáo website

Quảng cáo website trên nền tảng MXH Zalo là hình thức quảng cáo gia tăng lượng truy cập về website của doanh nghiệp/cửa hàng thông qua hệ sinh thái Zalo.

Vị trí hiển thị

Đối với hình thức này các bài quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed, Zalo Article và Zalo Network.

Yêu cầu quảng cáo

 • Phải có website hoặc landing page để liên kết
 • Hình ảnh đạt kích thước 1024×533 pixel, dung lượng hình ảnh không quá 1Mb.
 • Định dạng hình ảnh: JPEG hoặc PNG.
 • Nội dung quảng cáo: Phải đầy đủ 3 phần bao gồm chú thích, mô tả quảng cáo, thông tin chi tiết thêm.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc Bài viết

Quảng cáo bài viết

Quảng cáo bài viết trên Zalo là hình thức tăng lượng truy cập về bài viết trên Zalo Official Account (Zalo OA) của doanh nghiệp. Trong các bài viết bạn có thể chèn những sản phẩm, dịch vụ  hoặc điều hướng người dùng đến những bài viết khác.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed, Zalo Article và hệ sinh thái của Zalo bao gồm Zing Mp3, Zing News, Báo mới.

Yêu cầu quảng cáo

 • Phải có Zalo OA và bài viết trên Zalo OA
 • Hình ảnh mô tả có kích thước 1024×533 pixel.
 • Định dạng hình ảnh: JPEG hoặc PNG.
 • Nội dung quảng cáo sản phẩm phải có đủ 3 phần bao gồm chú thích, mô tả quảng cáo, thông tin thêm.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc Zalo OA

Quảng cáo Zalo OA

Quảng cáo Zalo OA là hình thức quảng cáo để tăng lượng truy cập về bài viết trên Zalo Official Account của doanh nghiệp/cửa hàng. Đặc điểm nhận dạng của loại hình quảng cáo này là có nút “Quan tâm” trên quảng cáo.

Vị trí hiển thị

Đối với hình thức này các bài quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed, Zalo Article và Zalo Network.

Yêu cầu quảng cáo

 • Hình ảnh đạt kích thước 1024×533 pixel, dung lượng hình ảnh không quá 1Mb.
 • Định dạng hình ảnh: JPEG hoặc PNG.
 • Nội dung quảng cáo: Phải đầy đủ 3 phần bao gồm chú thích, mô tả quảng cáo, thông tin chi tiết thêm.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc bài PR

Quảng cáo bài PR

Quảng cáo bài PR là hình thức tối ưu hóa hiển thị bài PR, giúp bài PR của nhãn hàng, doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận người dùng trên Báo Mới và Zing.vn.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zing news và Báo mới.

Yêu cầu quảng cáo

 • Đường dẫn của các bài PR phải liên kết với bài PR trên Zing.vn và Báo mới.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc Sản phẩm

Quảng cáo sản phẩm

Quảng cáo sản phẩm trên nền tảng Zalo là hình thức quảng bá sản phẩm có mặt trong cửa hàng trên Zalo Official Account của Doanh nghiệp. Đặc biết với loại hình quảng cáo sản phẩm này người dùng sẽ có thể quan tâm Zalo OA của doanh nghiệp ngay trên bài viết quảng cáo.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed, Zalo Article và hệ sinh thái của Zalo bao gồm Zing Mp3, Zing News, Báo mới.

Yêu cầu quảng cáo

 • Phải có Zalo OA và sẩm trong mục cửa hàng.
 • Hình ảnh mô tả có kích thước 1024×533 pixel hoặc lựa chọn 3 hình nhỏ với tỉ lệ 1×1 kích thước 500×500 pixel.
 • Định dạng hình ảnh: JPEG hoặc PNG và dung lượng ảnh không vượt quá 2Mb.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc Album – Bài hát – Video

Quảng cáo album – bài hát – video

Là hình thức quảng cáo giúp các doanh nghiệp tăng lưu lượng truy cập vào các album và bài hát trên ứng dụng Zing Mp3.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zing Mp3

Yêu cầu quảng cáo

 • Có liên kết với bài hát trên Zing Mp3
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc video

Quảng cáo video

Quảng cáo video trên Zalo là hình thức Video trên mạng xã hội Zalo nhằm tăng lượt tương tác và nâng cao tỷ lệ mua hàng từ người dùng so với các định dạng tĩnh khác đi kèm video quảng cáo.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed, Zalo Article và hệ sinh thái của Zalo bao gồm Zing Mp3, Zing News, Báo mới.

Yêu cầu quảng cáo

 • Video quảng cáo có định dạng .MP4, H.264 với thời lượng video tối đa 60 giây, tỷ lệ khung hình 16:9.
 • Hình ảnh mô tả video có kích thước 1200×672 pixel.
 • Dung lượng hình ảnh không vượt quá 2Mb.
 • Định dạng hình ảnh: JPEG hoặc PNG.
 • Mô tả video quảng cáo: Nội dung mô tả không vượt quá 30 ký tự.
 • Thông tin thêm: Thể hiện thông tin đi kèm như giá sản phẩm, khuyến mãi … không vượt quá 60 ký tự.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.

Qc Lead form

Quảng cáo Form

Là hình thức quảng cáo đặc biệt nhất của Zalo Ads, chủ doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi hơn đến số lượng khách hàng cụ thể thông qua tệp khách hàng. Lead form của Zalo ads tương tự như một trang Landing page, bạn chỉ cần điền sẵn thông tin của người nhấp vào quảng cáo.

Với Lead Form hệ thống sẽ có 3 mẫu hiển thị để bạn có thể lựa chọn bao gồm:

 • Mẫu nhận thông tin tư vấn.
 • Mẫu mua sản phẩm.
 • Mẫu nhận thông tin sản phẩm.

Vị trí hiển thị

Quảng cáo sẽ hiển thị luân phiên trên Zalo News Feed.

Yêu cầu quảng cáo

 • Bạn phải cung cấp ID của Zalo OA
 • Hình ảnh có kích thước 1024×533 pixel.
 • Tiêu đề quảng cáo: Tối đa 50 ký tự.
 • Mô tả quảng cáo: không vượt quá 180 ký tự.
 • Các trường thông tin: Tối đa 5 trường.
 • Kêu gọi đăng ký: Tối đa 50 ký tự.
 • Nội dung và hình ảnh không được chứa những từ cấm, tuân theo chính sách quảng cáo của Zalo.

Chi phí quảng cáo

Đối với Zalo Ads thì hình thức CPC (cost per click) đang được ưu tiên lựa chọn do đó nếu bạn càng đưa ra nhiều mục tiêu nhắm đến trong chiến dịch quảng cáo thì chi phí quảng cáo sẽ càng tăng lên và ngược lại.